Tecnologia


Banda Sonora Vital és un servei basat en web que crea llistes de reproducció personalitzades per a sessions de musicoteràpia. Mitjançant un formulari d’anamnesi musical obtenim informació rellevant sobre la vida del pacient, que inclou informació biogràfica, educació musical, preferències (per exemple, artistes preferits, cançons, gèneres, estat d’ànim, instrument) i records associats a la música.


A partir d’aquestes dades, el nostre algorisme de recomanació musical combina la cerca directa (per a cançons específiques i cançons més populars d’artistes concrets), la cerca per semblança i la cerca indirecta basada en la majoria de cançons populars i semblances entre usuaris. L’algorisme proporciona una llista de cançons o peces musicals que són potencialment rellevants per al pacient, que posteriorment s’avaluen i es relacionen amb records personals. D’aquesta manera, creem llistes de reproducció que poden desencadenar aquests records relacionats amb la música.


Diagrama de blocs
Publicacions

2019


Gramunt, N., Desiré, Morera, A., Gómez, E., Herrera, P., Nebot, E., et al. (2019). Lifesoundtrack: an intergenerational musical experience to promote wellbeing in people with dementia while increasing community awareness. 14th​ International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases.

Navarro, F. L., Herrera, P., & Gómez, E. (2019). Banda Sonora Vital: Tecnología de recomendación musical para usos en entornos terapéuticos Jornada Técnica de Innovación en Demencia: Transformando los servicios asistenciales para las personas que viven con demencia.

Navarro, F. L., Herrera, P., & Gómez, E. (2019). Banda Sonora Vital (Life Soundtrack Technology): Description and evaluation of a system to personalize music playlists for therapeutic purposes Music & Lifetime Memories: An Interdisciplinary Conference


2015


Herrera, P., & Gómez, E. (2015). Life Soundtracking: promises and challenges of automated systems aimed to recovering meaningful music for Alzheimer's patients. International Workshop on Quantitative and Qualitative Music Therapy Research. 19.

Torrent, A. (2015). Migració web i millora d'un sistema de recomanació musical per a pacients amb demència. Sistemes Audiovisuals (TFG)

Cardell, J. C. (2015). Disseny UI/UX d'una interfície web generadora de llistes de reproducció musicals adaptades per a estimular emocions i memòria en pacients d'Alzheimer Sistemes Audiovisuals (TFG)


2014


Navarro, F. L., Herrera, P., & Gómez, E. (2014). There are places I remember: Personalized automatic creation of music playlists for Alzheimer’s patients The Neurosciences and Music V.

Abelló, G. (2014). Prototipatge d'un algorisme de personalització de llistes de reproducció musical adaptades a afectats d'Alzheimer Sistemes Audiovisuals (TFG)


2013


Navarro, F. L. (2013). Life Soundtrack Recovery for Alzheimer's disease patients Sound and Music Computing (Master Thesis)


bandasonoravital@upf.edu

Avís Legal